Har du helseforsikring?

Motusklinikken samarbeider med de fleste store forsikringsselskapene i Norge. Ta kontakt med oss for å finne ut av hvordan du kan benytte deg av din helseforsikring.

if logo.png