Ultralydveiledet injeksjonsterapi med hyaluronsyre

Ostenil.png

Ultralydveiledet injeksjonsterapi med HA er ett av flere behandlingstilbud vi har på Motusklinikken. Dette kan i enkelte tilfeller være hensiktsmessig for noen pasienter. Før en evt. injeksjonsbehandling vil det alltid foreligge en grundig anamnese, klinisk undersøkelse, og ultralydundersøkelse. I de aller fleste tilfeller ønsker vi at konservativ behandling (f.eks.: tilpasset trening, avlastning og/eller passiv behandling) gjennomføres før injeksjonsbehandling vurderes.

Hyaluronsyre (HA) er et naturlig forekommende molekyl som finnes i bindevev og leddvæske, og som gir smøring i et friskt ledd. Ved artrose kan nivået av HA være redusert. Nyere studier viser at behandling med HA hos pasienter med artrose kan være med på å dempe inflammasjon og smerte, samtidig som det smører leddet og kan være med på å normalisere leddfunksjonen. Injeksjonsbehandling med HA gis ved én enkelt injeksjon, og kan ha effekt i opptil 6 måneder. Etter injeksjonsbehandlingen venter en periode med tilpasset trening.

På Motusklinikken settes alle injeksjoner ultralydveiledet. Dette gjør vi for å optimalisere behandlingsresultatet.

Dersom du har artrose med store smerter og ingen annen behandling har gitt tilstrekkelig effekt, kan injeksjonsbehandling med HA være hensiktsmessig for deg.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!