Trening

ønsker du økt trivsel og produktivitet på arbeidsplassen?

Fysisk aktivitet, som styrke-, kondisjons-, og bevegelighetstrening, er vist å være en nøkkelfaktor for å opprettholde god helse blandt ansatte. Det er vist at regelmessig fysisk aktivitet er med på å øke trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen, og dermed bidra til et godt arbeidsmiljø og gode resultater for bedriften.

På Motusklinikken tilbyr vi gruppetrening for hele bedriften.

Vi har gode fasiliteter til både fysikalsk behandling og fysisk trening.

Ta kontakt med oss for et tilbud til din bedrift!